Norsk Skogkatt - NFO

Norsk Skogkatt - NFO

________________________________________________________________________________________________________

av Moltemyr (N)

Eier: Wenche Øymoene

Sted: Arendal, Aust-Agder

Tlf.: 988 67100

Epost: moltemyr@gmail.com

Hjemmeside: http://moltemyr.no

________________________________________________________________________________________________________

(N) Tunballen's

Eier: Wenche Klami

Sted: Nodeland, Vest-Agder

Tlf.: 934 32233

Epost: we-i-kla@online.no

Hjemmeside: http://www.tunballens.com

________________________________________________________________________________________________________