Styret

LEDER

Asbjørn Berntsen

Fruktveien 5, 4635 Kristiansand

Mobil: +47 918 79661

Epost: leder@sorak.no

Yrke: Leder Informasjonssystemer hos National Oilwell Varco

Oppdrett: (N) Angellion’s,.rase Selkirk Rex

SEKRETÆR

Anette Nernes

Topdalsveien 244, 4658 KRISTIANSAND

Mobil: +47 466 76369

Epost: sekretaer@sorak.no

Yrke:

Oppdrett: NO*Sevgi*s, rase Ragdoll

UTSTILLINGSSEKRETÆR 

Gøran Vinje

Østre Strandgt 6, 4610 Kristiansand

Mobil::+47 932 17433

Epost: revebo.no@gmail.com

Yrke: Førskolelærer, eier og driver Revehiet Naturbarnehage

Oppdrett: av Revebo (N), rase Somali

 

Skal ha påmeldinger til utstillinger og oppnådde titler


KASSERER

Torhild Birkeland

Birkelandsveien 384, 4525  KONSMO

Tlf.: +47 382 81933 Mobil: +47 481 43777

Epost: kasserer@sorak.no

Yrke: IT-konsulent, fagarbeider

Oppdrett: NO*Vettekatten, rase Maine Coon


Skal ha all annen post til Sørak

STYREMEDLEM

Ingunn Pernille Wisløf Berntsen

Fruktveien 5. 4635 Kristiansand

Mobil: +47 938 35403

Epost: ingunn@angellions.com

Yrke:

Oppdrett: (N) Angellion's, rase Selkirk Rex


STYREMEDLEM

Jim Bertelsen

Birkelandsveien 384, 4525  KONSMO

Tlf.: +47 382 81933 Mobil: +47 97063250

Epost: jim.bertelsen@vabb.no

Yrke: Brannisolatør

Oppdrett: NO*Vettekatten, rase Maine Coon


VARAMEDLEM

Connie Skeie

Skaiålia 21, 4724 Iveland

Mobil: +47 915 35 836

Epost: connie.skeie@hotmail.com

Yrke: Hjemmeværende

Oppdrett: NO*Actress, rase Maine Coon


VARAMEDLEM

Invgild Ågedal

Gröndalsvägen 147, 11769 Stockholm

Mobil:+46 733683626

Epost: ingvildaaged@gmail.com


Oppdrett: NO*Bobseycats, rase Ragdoll