Bli medlem

OM MEDLEMSKAP


Man må være medlem i katteklubb for å kunne delta med katt på utstilling. SØRAK arrangerer årlig en todagers internasjonal utstillling (to cert) i august. Det forventes at medlemmene bidrar den helgen utstillinge gjennomføres.

Skjema for innmelding finner du her:
innmelding og søknad om medlemskap

 

KONTINGENT


Hovedmedlem 550 kr

Familiemedlem 150 kr

Ungdomsmedlem ( opp til 18år) 250 kr

Vervemedlem for oppdrettere 250 kr

TA KONTAKT MED :


Anette Nernes

Topdalsveien 244, 4658 Kristiansand

Mobil +47 466 76369


Epost: sekretaer@sorak.no